Трудности при лечението на ендометриозата

Безплодие Гинекология Женски стерилитет

Ендометириозата е хронично, често болезнено състояние, което засяга около 10% (около 200 милиона) от жените в репродуктивна възраст по целия свят. То е едно трудно за диагностициране и лечение заболяване – жените се сблъскват с много трудности за да получат на качествено лечение и грижа.

Патогенезата на заболяването е свързано с пролиферацията на ендометриалните клетки (вътрешния слой на стената на матката) извън това обичайно място. 

Симптомите на ендометриозата се отразяват негативно на всички аспекти на ежедневния живот, като например безплодие, хронична тазова болка, болезнена менструация, болезнен секс, болка в гърба и чревни проблеми.

Работната група на Обществото за изследване на здравето на жените (
 (Society for Women’s Health Research – SWHR), съставена от изследователи, клиницисти и пациенти, публикува партньорска оценка в American Journal of Obstetrics and Gynecology . Журналът идентифицира области, в които е необходимо да се подобри диагностиката, лечението и достъпа до качествени грижи, и също така подчерта приоритетите за бъдещи изследвания на ендометриозата.

Бяха отбелязани следните трудности при лечението на ендометриоза:

  • социална нормализация на женската болка и предразсъдъци около менструалните проблеми,
  • липса на познание и осъзнаване на болестта,
  • липса на неинвазивна диагноза,
  • ограничения на съществуващите възможности за лечение,
  • трудности при достъпа до медицински грижи.

От момента, в който се появят първите симптоми на ендометриоза, докато се постави диагнозата, отнема средно от 7 до 12 години. Това се дължи по-специално на факта, че причините за ендометриоза остават неизвестни и настоящият златен стандарт за диагностика е лапароскопско изследване.

За да се ускори диагностицирането и създаването на нови неинвазивни диагностични средства, е изключително необходимо да се проучи фундаменталната биология на ендометриозата и причините за нея. В допълнение, своевременността и точността на диагностиката и лечението ще се увеличат заедно с повишаване на нивото на образование и информираност на пациентите, здравните работници и широката общественост.

„Някои жени страдат от изключително болезнени симптоми на ендометриоза повече от десет години, отчасти поради социална стигма около менструацията и болезнен секс, те може да не са склонни да обсъждат симптоми или да търсят помощ„, казва д-р Ребека Небел (Rebecca Nebel) , директор на изследователските програми
SWHR и допълва:

„Освен това жените, обсъждащи симптомите си, могат да станат жертви на добре обоснована клинична дискриминация по полов признак, която е довела до това, че някои жени пренебрегват болката или са неадекватно лекувани”.

Лечението на ендометриозата е насочено към потискане или премахване на ендометриозни лезии с надеждата да елиминира болката и / или безплодието, дори ако връзката между лезиите и тези симптоми не е напълно ясна. Например, голям брой лезии не винаги означават изразени симптоми и обратно.

Наличните лечения не винаги облекчават болката и много от тях не могат да се използват, ако жените се опитват да забременеят. Дори хирургичните процедури (лапароскопия и хистеректомия) не са насочени към пълно излекуване, а болката може да се върне. По този начин експертите призовават за преминаване към интердисциплинарен подход, ориентиран към пациента, който се фокусира върху пациента като цяло, а не върху един симптом.

Ендометриоза (шоколадови кисти)

Leave a Reply