Аминен тест – кога и защо се прави?

Възпалителни заболявания на външните полови органи и влагалището Гинекология

Аминиовият тест е един от четирите критерия на Amsel, по които се поставя диагнозата Бактериална вагиноза (БГ).

Бактериалната вагиноза е състояние, при което под действието на различни външни и вътрешни фактори, се нарушава нормалния брой и съотношение на млечнокиселите бактерии (лактобацили) – 95% от влагалищната микрофлора (микробиота) – и останалите факултативни анаероби и облигатни аеробни бактерии – 5%.

Намаляването на броя на лактобацилите води до повишаване на рН на влагалището и създава благоприятни условия за развитието на останалите бактерии.

Най-честият причинител на бактериалната вагиноза е Gardnerella vaginalis (в над 95 % от случаите), следвана от Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Peptostreptococcus и други.

Жените се оплакват обилен вагинален флуор, придружен с дискомфорт, а в повечето случаи и с неприятна миризма на развалена риба. Миризмата се засилва след полов контакт, заради алкалната среда на семенната течност, която предизвиква освобождаването на летливи алкални амини от влагалищното съдържимо на които се дължи тази специфична и доста неприятна за жените миризма от влагалището.

Пациентките съобщават и за зачервявания на вулвата, дизурия (болезненост при уриниране), диспареуния (болезненост при полов контакт). Когато инфекцията е с по-голяма давност е възможност вместо засилено вагинално течение да се появи влагалищна сухота, която да е главната причина за диспареуния.

Диагнозата, се въз основа на четири критерия на R. Amsel, приети през 1983 г. – сивкаво, обилно влахалищно течение (флуор); алкално рН на влагалището – над 4,5; наличието на clue sells и положителен аминен тест.Тестът е достъпен, лесен за приложение и сигурен.

Върху предметно стъкло, на което е накапан секрет от влагалището, се накапва слаб 10 % разтвор на калиева основа (КОН). В резултат се отделят летливи амини с неприятна миризма на развалена риба.

Липса на миризма най-­често е свързана с вулво-вагинална кандидоза.

Leave a Reply