Спонтанен аборт

Бременност и раждане Заплашващ аборт

Спонтанният аборт (от лат. abortus – извън) е състояние на нарушена бременност, която завършва преди ембрионът да е способен да живее извън матката (20г.с.). Той бива ранен (до 12 г.с.) и късен (след 12 г.с.)

Честота

Проучвания показват, че при жени, които знаят, че са бременни се среща между 10-20 %, докато в действителност е дори по-чест (до 30 %) вклювайки и много ранните спонтанни аборти, които се проявяват като закъсняла менструация, при които бременността не е установена. От всички аборти 80% стават до 12 г.с.

Причини

 Причините за аборт са различни и често комплексни.

Анембриотична бременност – „кухо яйце“ – вижда гестационния сак и жълтъчното мехурче в него, но липсва ембрион.

Най-честата причина са генетични и хромозомни аномалии на ембриона – до 95% от скучаите; също така заболявания на майката като неконтролиран диабет, заболявания на щитовидната жлеза, тромбофилии на майката, имунологични заболявания, инфекции през ранните етапи на бременността; фактори на средата – прием на токсични вещества, консумация на алкохол, тютюнопушене; структурни особености на матката (миоми), маточната шийка, синдром на Ашерман, вродени аномалии на матката и много др. неизяснени причини. Като цяло това са фактори водещи до нарушения в развитието на ембиона. То може да се прояви в много ранен етап, като от оплодената яйцеклетка се развие само плоден сак, без ембрион – т.н. „кухо яйце“ друга възможност е ембрион да се образува, но да спре да се развива в ранен етап от бременността без да се види сърдечна дейност. По-рядко, но също възможно е ембрион, при който са установени сърдечни пулсации да спре развитието си в по-късен етап. Най-рядко са късните аборти във втората половина на бременността.

Рискови фактори:

 • Възраст – при възрастните жени след 35 г. по-често се случват спонтанни аборти
 • Предишен спонтанен аборт
 • Тютюнопушене
 • Алкохол
 • Висока температура

Симптоми

Вагинално кървене и коремна болка в ранна бременност са основните оплаквания при спонтанен аборт. Но кървене и дискомфорт могат да съпътстват и нормална бременност. Много често кървенето спира от самосебе си и бременността се запазва без допълнително лечение.

Видове аборт:

Кoмплетен аборт – цялата бременност e изхвърлена.
 • Заплашващ аборт – кървене, без други знаци за проблем, запазена бременност
 • Прогредиентен аборт – аборт не може да се избегне – има отворен цервикален канал и кървене.
 • Инкомплетен – част от бременността е изхвърлена, но нещо остава няй-често плодът е изхвърлен, но чати от плацентата са задържани
 • Кoмплетен аборт – цялата бременност е изхвърлена, матката е празна и цервикалният канал е затворенç
 • Септичен аборт – аборт, при който е инфектирана матката – най-често при криминалните аборти. Симплтомите са температура, треска , отпадналост, кървене , миризливи
 • Задържан аборт (миссед) + данни за мъртъв / увреден плод, но задържан в матката.
 • Хабитуален аборт – повтаряш се аборт.
 • Аборт поради цервикална недостатъчност – късни аборти във втори триместър на бременността, при които има слабост на маточната шийка, водеща до отваряне на цервикалния канал без маточни контракции.

Диагноза

Диагнозата се поставя въз основа на симптомите на пациентката, данните от гинекологичния преглед и ултразвуковото изследване. Преценява се големината на бременността, отговаря ли на срока според последната менструация, има ли сърдечни пулсации на ембриона.

Лечение

• Лечение с цел запазване на бременността може да се проведе само при т.н. „заплашващ аборт“. Лечението е според срока на бременността и вероятната причина за аборт. В много ранните срокове на бременността (преди 10 г.с.) няма много ефективно лечение. Тогава действа принципът, че ако бременността е здава тя ще се запази, а ако има дефект на бременността въпреки всичките опити за задържане тя би била изхвърлена от организма. Изплолват се: 

 • спазмолитици, за намаляване спазмите на матката;
 • гестсагени – хормони, които подpoмагат нормалната секрециа на хормони при недостатъчност на жълтото тяло
 • Антикоагуланти и антиагреганти (фраксипарин, клексан, аспирин) – прилагат се при антифосфолипиден синдром (APS), тромбофилии или други нарушения на кръвосъсирването.
 • Имунотерапия – спорна относно ефективността и резултатите при някои имунологични състояния.
 • Tоколиза – при късните спонтанни аборти се прилагат лекарства, спиращи маточните контракции.
 • Серклаж – при аборти от типа „цервикална недостатъчност“ може да се направи серкалж по спешност (поставяне на циркулярен шев на маточната шийка).  

При доказване, че спонтанен аборт е неизбежен или вече настъпил лечението е насочено към „изчистването на матката“ от нарушената бременност. Има няколко метода според състоянието на жената.

 • Наблюдение – nай-често се прилага при комплетен аборт. При някои доказани аборти може да се изчака организмът спонтанно да изхвърли нарушената бременност, но при условие, че жизнениете показатели на жената са стабилни, няма данни за инфекция или тежко кървене. Обикновенно до 2-3 седмици това се случва. Изчакване е сързано с по-голям риск от кръвозагуба, инфекция или нарушения на кръвосъсирването.
Извършване на аборт с вакуумна канюла; снимка: уикипедия.
 • Медикаментозен аборт – дават се лекарства, които да стимулират изхвърлянето на бременността от матката. Могат да се прилагат орално или вагинално. Обиклновенно действа в рамките на няколко дена до около седмица. В България такива медикаменти не са лицензирани и не се прилагат.
 • Оперативен метод – класическия и най-често използван метод. Нарича се кюретаж, абразио, Д/С. Шийката се разширява с инструмент, наречен дилататор и после съдържимото на матката се евакуира. В съвремената медицина почти винаги се използва аспирационен кюретаж (с вакуум). При този начина на поведение има по-малка кръвозагуба и по-бързо възстановяване. Рисковете при манипулацията са малки, но все пак съществуват – инфекция и перфорация на матката.

Състояние след аборт

 • Избягва се секс, вагинаен душ, тампони за около 2 седмици, доката цервикалният канал се затвори. 
  Традиционно на жените е препоръчвано да се изчака няколко месеца преди следваща бременност, но съвременни прочвания доказват, че няма повишен риск при по-ранно забременяване. Ние съветваме да изчакате 1-2 менструация след аборта, за да може лигавицата на матката да се обнови и след това при желание може да се правят нови опити за забременяване.
 • При желание за контрацепция тя могат да се започнат веднага след аборта или с първата менструация.
 • При жени с Rh (-) кръвна група се препоръчва да се направи профилактика с Анти-Д имуноглобулин.
 • При настъпване на един или два ранни спонтанни аборта, преди установяване на сърдечна дейност не бива да се тревожите. Това се случва често и свързано със законите на природата за запазването само на най-здравите бременностти.
 • При наличието на два, три или повече спонтанни аборти, е необходимо да се трябва да се изследват изследване на шитовидни хормони, кръвна захар, наследствени тромбофилии, антифосфолипиден синдром (при 3 и повече аборта), да се потърси генитална инфекция.
 • При настъпил аборт от типа „цервикална недостатъчност“ се препоръчва при следващите бременностти да се направи профилактичен серкалж в четвърти месец на бременността (поставяне на циркулярен шев на маточната шийка, който подсилва маточната шийка).

Leave a Reply