Спермиограма – норма и отклонения

Мъжки инфертилитет

Едно от основните изследвания, които задължително се правят при проблеми със забременяването са са спермиограма и МАR тест. Тестовете са достъпни и лесни за изпълнение и в същото време дават възможност д се изолорат 50% от причините за инфертилитет (безплодие).

Параметрите, които се изследват в спермиограмата са според указанията на Световната здравна организация (СЗО), чието последно издание е от 2010 г. (WHO (2010) WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Semen-Cervical Mucus Interaction (5th ed. Cambridge: Cambridge University Press).Показателите, които се оценяват при един спермален анализ са:

 • Концентрация на сперматозоидите – над 15 милиона на мл.;
 • Общ брой сперматозоиди в целия еякулат – 39 милиона/мл., като стойност над 40 млн. не подобрява клиничните показатели;
 • Обща подвижност на сперматозоидите – по този критерий последните се разделят на четири групи:
  – Сперматозоиди с прогресивна подвижност – т.е. движат се бързо напред по права линия;
  – Сперматозоиди с нелинейна подвижност – движат се също напред, но не винаги по права линия;
  – Сперматозоиди с непрогресивна подвижност – най-често движещи се в кръг;
  – Неподвижни спермтозоиди.
  Според критериите на СЗО нормално количеството на сперматозоидите от първите двете групи трябва да е над 40%, а оценка на тяхната подвижност трябва да се прави в рамките на първите 60 минути след отделяне на спермата.
 • Брой сперматозоиди само с движение напред;
 • виталност на сперматозоидите – „живите“ сперматозоиди, оценявани по интегритета на мембраната им. Техният брой трябва да е най-малко 60%.
 • морфология на сперматозоидите – поне 4% с правилна морфология (по критериите на Крюгер).

Когато семенната течност отговаря на нормите се говори за нормозооспермия.

Отклоненията от нормата:

Микроскопски вид на сперматозоиди (оцветен)
 • Аспермия – липса на семенна течност;
 • Олигоспермия – малък обем на спермата;
 • Азооспермия – липса на сперматозоиди в спермата.
 • Криптозооспермия – липса на сперматозоиди в яекулата, като такива се откриват само след центруфогиране и то в незначителни количества;
 • Олигозооспермия – намалено количество сперматозоиди в спермата;
 • Астенозооспермия – намалена подвижност на сперматозоидите;
 • Тератозооспермия – намалено количество на морфологично нормални сперматозоиди под 4 %.
 • Олигоастенотератозооспермия – синдром изразяващ се в намалено количество сперматозоиди, които са с намалена подвижност и с нарушена морфология.

Към семенния анализ се изследва още фруктоза, левкоцити, цинк и др.

А сега прочетете:

Leave a Reply